(Eyelet Curtains)

คือม่านมีที่มีการเจาะรูที่ หัวม่าน แล้วใส่ห่วงตาไก่และเว้นระยะห่างแต่ละห่วงให้เท่ากันเพื่อความสวยงาม ซึ่งมีแบบและสีให้เลือกหลาก หลาย เป็นม่านที่รับความนิยม ผ้าม่านแบบนี้คนนิยมใช้รางแ บบโชว์ ซึ่งมีหลากหลายทั้ง รางไม้จริง,รางอลูมิเนียม,รางไทเทเนียมและรางสแตนเลส  แต่ที่นิยมจะมีตัวรางอลูมิเนียมและไทเทเนียม 

ข้อดี-เป็นแบบผ้าม่านที่สามารถติดได้หลากหลายห้องและอารมณ์ขึ้นอยู่กับการเลือกราง โชว์ ตัวผ้าม่านมีการทิ้งตัวเป็น ลอนๆ

ข้อเสีย-  หากต้องการซักผ้าม่านเองโดย ใช้เครื่องซักผ้าจะยุ่งยากก ว่าแบบม่านจีบ เพราะต้องถอดตาไก่ออกก่อนซัก (ตัวตาไก่หากซักพร้อมกันอาจทำให้หลุดหรือเสียหายได้)

แบบม่านตาไก่ รางไทเทเนียม 

แบบม่านตาไก่  รางอลูมิเนียม