ม่านม้วน (Roller Blinds)

เป็นม่านชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบทันสมัยแบบโมเดิร์น  ลักษณะเป็นแกนม้วน โดยจะม้วนขึ้นไเก็บไว้ด้านบน มีให้เลือกหลายหลากทั้งทึบ (Black Out)   แบบSunscreen แสงผ่านและยังสามารถเห็นวิวภายนอกได้  และแบบแสงผ่านบางส่วน (Dim Out) แต่ไม่เห็นวิวภายนอก   ซึ่งมีทั้งแบบโซ่ดึงและแบบรางมอเตอร์ไฟฟ้า  ปัจจุบัน นิยมใช้มากขึ้นโดยเฉพาะออฟิต คอนโดและบ้าน  

ข้อดี– ทำความสะอาดง่าย ไม่เก็บฝุ่น ใช้งานง่ายสดวกปรับความสูงได้ตามต้องการ 

ข้อเสีย –  หากบานหน้าต่างหรือประตูที่มีความกว้างมากกว่า  3  m   จะไม่นิยมติดตั้งเนื่องจากไม่สวยงาม และทำใ้ห้ม่านม้วนมีลักษณะย้วยตรงกลาง  แบบและลายยังไม่หลากหลายเท่าแบบเนื้อผ้า  

ประเภทม่านม้วน

  1. แบบกันแสง 100% (Black out)

2. แบบ Sunscreen แสงผ่าน 3 %  

3. แบบ Sunscreen แสงผ่าน 5  % 

4.แบบ Dim Out

ตัวอย่างม่านม้วน