ม่านพับ (Vertical Blinds)

คือ ม่านที่นำผ้ามาเย็บและทำการพับเรียงซ้อนขึ้นไปด้านบน เหมาะกับการติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่แต่ส่วนมากจะติดตั้งหน้าต่างบานเล็กๆ และพื้นที่ที่แสงผ่านไม่มากนัก
ข้อดี-การติดตั้งประหยัดพื้นที่ ไม่เกะกะ และดูโมเดิร์น
ข้อเสีย-มีการถอดซักยากกว่า แบบอื่นๆ หากใช้งานที่ไม่ถูกวิธี(เช่นดึงที่รุนแรงเกินไป) อุปกรณ์ชำรุดง่ายกว่าแบบอื่น

 

ตัวอย่างม่านพับ