ม่านปรับแสง ( Vertical Blins)

คือ ม่านที่มีการวางตัวในแนวตั้งมีขนาดมาตรฐาน89มม. ชนิดของใบม่านมีหลายหลายชนิดสามารถเลือกนำมาทำเป็นตัวใบได้  แต่ที่นิยมนำมาใช้กว่า90%จะเป็นชนิดใยสังเคราะห์ (Polyester)  หรือแบบผสม Polyester  กับ Pvc  

 มีทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน 

1. แบบแสงผ่าน 0%  (Blackout)  คือสามารถกันแสงได้ 100%   ป้องกันความร้อนได้ดี   โดยมากตัวใบจะมีการเคลือบผิวทำให้ฝุ่นไม่เกาะ   สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเหมาะกับห้องที่แสงแดดแรงๆ 

2. แบบ Sunscreen  เป้นแบบชนิดที่แสงส่องผ่านได้และสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ในขณะที่ปิดม่านอยู่   โดยตัวใบมีลักษณะเป็นเส้นใยทอกันแบบไม่ชิดคล้ายตาข่าย  โดยที่นิยมใช้คือแบบ แสงส่องผ่านตั้งแต่ 1%-15% 

3. แบบ Dimout  เป็นแบบชนิดที่แสงส่องผ่านได้ ซึ่งมี% แสงส่องผ่านตั้งแแต่ 1%-50%  ขึ้นอยู่กับการใช้งานและแบบสีที่เลือก 

แบบ Dim out แสงผ่าน  1%


  ข้อดี:  ราคาไม่แพง  เหมาะสำหรับใช้ในงานออฟิต ห้องประชุมสัมมนา   

  ข้อเสีย : ตัวม่านทำความสะอาดยาก

ตัวอย่างม่านปรับแสง