– ใช้แปรงขนไก่ปัดฝุ่น ทำความสะอาดบริเวณผิวหน้าของวอลเปเปอร์

– ใช้กาวลาเท็กซ์ทาที่ผนัง แล้วกดวอลเปเปอร์ให้แนบสนิทกับผนัง ถ้าบริเวณขอบวอลเปเปอร์หลุดร่อน ส่วนที่กาวเลอะออกมาให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดออก แล้วใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดอีกครั้ง

– วอลเปเปอร์ที่ฉีกขาดหรือชำรุด ซ่อมแซมโดยการใช้เศษวอลเปเปอร์ที่เหลือ ติดกาวปิดบริเวณที่ชำรุดเพื่อหยุดรอยชำรุดไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้น ฉะนั้นเศษวอลเปเปอร์ที่เหลือเก็บไว้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับ

admin
wayupak.it@gmail.com